Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου


Συνεδριάζει σήμερα, στις 19:00, το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Αποδοχή ένταξης πράξης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης
2007-2013 με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», προϋπολογισμού 2.030.000,00€ και τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού Προγράμματος έτους 2012.
2. Υποβολή πρότασης του Δήμου Αμυνταίου στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ ΙΙ».
3. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή ως φορέα Λειτουργίας του
Δήμου Αμυνταίου στην πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο
«Λιμναίες Υποδομές Δήμου Αμυνταίου Πετρών-Ζάζαρης-Χειμαδείτιδας».
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης διοικητικών αποβολών από δημοτικές εκτάσεις στην Τ.Κ.
Αγίου Παντελεήμονα.
5. Ορισμός διοικητικού συμβουλίου κοινωνικού παντοπωλείου
6. Συζήτηση για την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της Τηλεθέρμανσης.
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μεταφορά ποσού της πίστωσης του τοπικού πόρου
για την κάλυψη αναγκών έργων που υλοποιούνται στις Δημοτικές ενότητες του Δήμου
Αμυνταίου.
8. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αμυνταίου , για τη Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου
της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε.
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Αδελφοποίηση του Δήμου Αμυνταίου με τον Δήμο
Turek της Πολωνίας.
10. Έγκριση της με αριθμό 26/12 απόφασης της Δ.Η.Κ.Ε.Α. που αφορά την
Κατάρτιση και ψήφιση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2011
11. Έγκριση της με αριθμό 27/12 απόφασης της Δ.Η.Κ.Ε.Α. που αφορά την ψήφιση
ισολογισμού οικονομικού έτους 2011 .
12. Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Πλακόστρωση δρόμων
Λεχόβου.
13. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση αυλής Κοινοτικού Καταστήματος(Λεχόβου)».
14. Τροποποίηση προϋπολογισμού διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια γίνονται για ενημέρωση των αναγνωστών μας. Η ευθύνη των σχολίων, αστική και ποινική, βαρύνει τους σχολιαστές.