Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Έκδοση ή ανανέωση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
1.        Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%).

2.         Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
3.        Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.
4.        Για νέα κάρτα δύο πρόσφατες φωτογραφίες
5.        Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος για το οικονομικό έτος (2013), ή  υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
6.        Απαραίτητο είναι να προσκομίζουν το ασφαλιστικό βιβλιάριο Υγείας.
  
Έναρξης ορίζεται η 23η Απριλίου  2014 και λήξης η 31η Δεκεμβρίου 2014.

Ως ημερομηνία λήξης ισχύος των δελτίων του έτους 2013 ορίζεται η 31η Μαΐου  2014.

Πληροφορίες :
1)                  ΚΕΠ (τηλ. 23850-44636)
2)                  Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μερ. 23850-54465

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια γίνονται για ενημέρωση των αναγνωστών μας. Η ευθύνη των σχολίων, αστική και ποινική, βαρύνει τους σχολιαστές.