Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2012

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας


Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 13 Αυγούστου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 3.30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1
Σχετικά με έγκριση μελέτης της Υπηρεσίας «Μεταφορά μαθητών Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας για το σχολικό έτος 2012-2013» προϋπολογισμού 749.247,02 € - Εκτέλεση μεταφοράς μαθητών με δημόσια συγκοινωνία/δημόσια σύμβαση.
Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
2
«Σχετικά με προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Διυλιστήρια 2006»
Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
3
«Σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Καλλιέργεια δύο πηγών και μεταφορά πόσιμου νερού στο δίκτυο ύδρευσης στην Τ.Κ. Άνω Κλεινών Δημοτικής Ενότητας Κ. Κλεινών»
Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
4
Σχετικά με έγκριση 1ου – τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: Αποξήλωση, συσκευασία και τελική διάθεση στοιχείων αμιάντου στεγάστρου Δημοτικής αγοράς».
Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
5
«Σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Φλώρινας οικον. έτους  2012».
Εισηγήτρια κα Στεφανία Τσομπάνου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
6
«Σχετικά με επιχορήγηση του ¨Οργανισμού Πολιτιστικών εκδηλώσεων Πρεσπών- Φλώρινας¨ για τη διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΠΡΕΣΠΕΣ 2012»
Εισηγητής κος Ι. Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    
Δρ. ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (ΖΕΤΑ) ΡΙΖΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια γίνονται για ενημέρωση των αναγνωστών μας. Η ευθύνη των σχολίων, αστική και ποινική, βαρύνει τους σχολιαστές.