Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Εξώδικη Δήλωση- Πρόσκληση ενώπιον κάθε αρμοδίου δικαστηρίου και αρχής του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με τη επωνυμία Σωματείο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΗ - Επιχειρήσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ¨, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα (οδός Βασ. Κων/νου 4)  και εκπροσωπείται νομίμως.
Προς:
  1. Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ¨Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΗ Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χαλκοκονδύλη 30) και εκπροσωπείται νομίμως,
  2. Τον κ. Αρθούρο Ζερβό υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντος Συμβούλου και νομίμου εκπροσώπου της ΔΕΗ Α.Ε., κατοικοεδρεύοντα ως εκ της εν λόγω ιδιότητάς του ομοίως.
Κύριε Πρόεδρε
Μετά από εντονότατη απαίτηση των εργαζομένων που εκπροσωπούμε και ασκώντας κάθε νόμιμο δικαίωμά μας, με την παρούσα σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:
Ως γνωστόν, στις 31/12/2009 έληξε η Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) των ετών 2008 - 2009.
Η κυβέρνηση, στις 15 Μαρτίου και στις 6 Μαΐου 2010, ψήφισε τους νομούς 3833/10: ¨Προστασία της Εθνικής Οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της Δημοσιονομικής Κρίσης¨ και 3845/10: ¨Μέτρα για την εφαρμογή του μνημονίου στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας¨.
Οι δύο αυτοί νόμοι, συνδυαστικά με το νόμο 4024/11: ¨Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο και άλλες διατάξεις¨, επέφεραν τεράστιες μειώσεις επί των ποσών των αποδοχών των εργαζομένων στην επιχείρηση. Μειώσεις που στους εργαζόμενους των Ορυχείων και των Σταθμών Παραγωγής ξεπέρασαν το 50% της μισθοδοσίας που λάμβαναν κατά την 31/12/2009.
Κύριε Πρόεδρε
Το Σωματείο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ από την πρώτη στιγμή της κατάθεσης του νομοσχεδίου αλλά και από τις 20 Οκτωβρίου 2011 - ημέρα ψήφισης του νομού 4024/11 - διεκδίκησε και διεκδικεί τη δικαιότερη εφαρμογή των ρυθμίσεων μισθοδοσίας μέσα από τη δημιουργία ενός νέου μισθολογίου στην ΔΕΗ ΑΕ.
Ενός μισθολογίου, που αφενός θα άρει τις όποιες αδικίες συσσωρεύτηκαν από το παρελθόν και αφετέρου θα ¨απαντά¨ στις διατάξεις των αντεργατικών νόμων 3833/10, 3845/10, 4024/11 και του μνημονίου II
Ενός μισθολογίου που θα εξετάσει α) τη βαρύτητα της θέσης εργασίας και β) τις ειδικές συνθήκες εργασίας. Άλλωστε, τόσο η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ όσο και οι δεσμεύσεις της Διοίκησης της ΔΕΗ ΑΕ έθεταν χρονικό ορίζοντα τους τρεις μήνες (Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2011 και Ιανουάριο 2012), προκειμένου να επέλθει συμφωνία μέσα από Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) ή Μισθολόγιο.
Ο νόμος 4046/12 γνωστός ως ¨Μνημόνιο II¨, στο Παράρτημα V και στο κεφάλαιο Ε "Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις - Διάρκεια Συλλογικών Συμβάσεων και αναθεώρηση της Μετενέργειας", ορίζει ότι το άρθρο 9 του νόμου 1876/90 "Ελεύθερες Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις " αντικαθίσταται ως εξής: ¨Συλλογικές συμβάσεις που έχουν λήξει θα παραμείνουν σε ισχύ για μέγιστο χρονικό διάστημα 3 μηνών. Εάν μετά το διάστημα αυτό δεν συναφθεί ΝΕΑ συμφωνία,  η αμοιβή θα επανέλθει στο βασικό μισθό, ενώ τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, εκπαίδευσης και βαρέων επαγγελμάτων θα συνεχίσουν να ισχύουν, έως ότου αντικατασταθούν από εκείνα της νέας Συλλογικής σύμβασης ή των νέων ή τροποποιημένων ατομικών Συμβάσεων¨.
Επιπροσθέτως, στο αμέσως επόμενο άρθρο αναφέρεται  ότι «καταργούνται οι όροι περί μονιμότητας (συμβάσεις ορισμένου χρόνου, που ορίζεται ότι λήγουν σε κάποιο όριο ηλικίας ή στη συνταξιοδότηση) που περιλαμβάνονται με νόμο ή με συμβάσεις εργασίας».
Κύριε Πρόεδρε
Το Σωματείο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΗ - Επιχειρήσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ καταθέτει τα προβλήματα και τις απαιτήσεις των εργαζομένων/μελών του, τα οποία και θα υπερασπιστεί σε κάθε Δημόσιο και θεσμικό διάλογο.
Περαιτέρω, εκτιμά ότι θα πρέπει άμεσα (εντός 10 ημερών) να καλέσετε τους εμπλεκόμενους, προς έναρξη διαπραγματεύσεων.
Επιφυλάσσεται και διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς διεκδίκησης πέραν της συμφωνίας που μπορεί να επιτευχθεί με τη ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ, στην οποία εκφράζεται.
 Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται  να επιδώσει νόμιμα την παρούσα, στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ¨Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΗ Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χαλκοκονδύλη 30) και εκπροσωπείται νομίμως, για να λάβει γνώση για τις νόμιμες συνέπειες. 
Ημερ.: 28-2-2012
Για το Σωματείο Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ¨
Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γ. Γραμματέας
Γιώργος Αδαμίδης                                                     Αθανάσιος Μάστορας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-      Υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλο
-      Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
-      ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια γίνονται για ενημέρωση των αναγνωστών μας. Η ευθύνη των σχολίων, αστική και ποινική, βαρύνει τους σχολιαστές.