Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

Τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ για τους μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες

Σχετικά  με  πρόσφατα  δημοσιεύματα  αναφορικά  με  τα  νέα  τιμολόγια του 2012  για πελάτες Υψηλής Τάσης,  η ΔΕΗ επισημαίνει τα ακόλουθα:
-Η ΔΕΗ αποτέλεσε και αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα στήριξης της εκβιομηχάνισης της χώρας.
-Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους πελάτες Υψηλής Τάσης της ΔΕΗ παρέμειναν «παγωμένες» από τον Ιούλιο του 2008.
-Το 2011 και το 2012, τόσο οι διεθνείς τιμές καυσίμων (φυσικού αερίου, πετρελαίου, κλπ) όσο και οι τιμές αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας στην χονδρεμπορική αγορά, έχουν ανέβει σημαντικά.
-Ειδικότερα για την Υψηλή Τάση:
-Από τον Ιανουάριο του 2011 βρισκόμαστε σε συνεχή διαβούλευση με όλους τους πελάτες μας.
-Ικανοποιήσαμε το σύνολο σχεδόν των αιτημάτων τους, όπως προκύπτει από τις τιμολογιακές προτάσεις που τους γνωστοποιήσαμε τον Ιούλιο του 2011, το Δεκέμβριο του 2011 και το Φεβρουάριο του 2012.
-Τα κοστολογικά στοιχεία των τιμολογίων Υψηλής Τάσης είχαν τεθεί υπόψη της ΡΑΕ ήδη από τον Απρίλιο του 2011 και τον Ιούνιο ολοκληρώθηκε ο έλεγχος τους. Όλες οι νεότερες προτάσεις μας γνωστοποιούνται ταυτόχρονα στη ΡΑΕ, και της παρέχεται κάθε διευκρίνιση που ζητείται.
-Στη βάση της  νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, τα νέα τιμολόγια Υψηλής Τάσης θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν, τουλάχιστον, το κόστος της Επιχείρησης.
-Η μεσοσταθμική μεταβολή των τιμολογίων για το 2012 είναι της τάξης του 7% (και όχι 15% ή 20%), ενώ για αρκετούς πελάτες μας προκύπτουν μειώσεις.
-Άλλωστε, σε μια πλήρως απελευθερωμένη Αγορά, η ανταγωνιστικότητα των νέων τιμολογίων της ΔΕΗ για το 2012 επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι, αν και παρέχεται η δυνατότητα στις εγχώριες βιομηχανίες να πραγματοποιούν μόνες τους εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας ή να επιλέξουν άλλον προμηθευτή, αυτή δεν ασκείται.
Αθήνα,  29 Φεβρουαρίου 2012
Από το Γραφείο Τύπου ΔΕΗ                        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια γίνονται για ενημέρωση των αναγνωστών μας. Η ευθύνη των σχολίων, αστική και ποινική, βαρύνει τους σχολιαστές.