Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

Συνταξιοδότηση ανασφαλίστων υπερηλίκωνΕγκύκλιο για την συνταξιοδότηση ανασφαλίστων υπερηλίκων που βρίσκονται σε περίπτωση διάζευξης ή αφάνειας εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι σε περίπτωση που ο ανασφάλιστος υπερήλικας βρίσκεται σε διάσταση και δεν κατοικεί στην ίδια στέγη με τη σύζυγό του επί μία πενταετία τουλάχιστον πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση δικαιούται σύνταξη, εφόσον έχει και τις λοιπές προϋποθέσεις του νόμου.
Επειδή είχε παρατηρηθεί από τις υπηρεσίες του ΟΓΑ καταστρατήγηση των ανωτέρω διατάξεων, προκειμένου ο αιτών τη συνταξιοδότηση ανασφαλίστων υπερηλίκων να κριθεί με ευνοϊκότερες προϋποθέσεις, σε ότι αφορά τον έλεγχο του εισοδήματος, σε σχέση με τον έγγαμο αιτούντα τη σύνταξη ανασφάλιστο υπερήλικα θεσπίστηκαν οι διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 4144/2013 με τις οποίες, από 1-1-2013, σε περίπτωση διάστασης, εφόσον η λύση του γάμου δεν έχει καταστεί οριστική, ο αιτών την παροχή κρίνεται με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους εγγάμους.
Επίσης, από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 3 του ν.1296/1982 προβλέπεται ότι αν η σύζυγος του ανασφάλιστου υπερήλικα έχει εξαφανιστεί και δεν έχει δώσει σημεία ζωής επί τριάντα τουλάχιστον χρόνια πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση ή οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε πιθανολογούν το θάνατό της, αυτός δικαιούται σύνταξη, εφόσον έχει και τις λοιπές προϋποθέσεις του ανωτέρω νόμου.
Με την κοινοποιούμενη διάταξη του άρθρου 69, αν ο/η σύζυγος του ανασφάλιστου υπερήλικα έχει κηρυχθεί σε αφάνεια, από 1-1-2013 δικαιούται σύνταξη, εφόσον έχει και τις λοιπές από την ισχύουσα νομοθεσία προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
Ακολουθεί όλη η εγκύκλιος για την συνταξιοδότηση των ανασφαλίστων υπερηλίκων
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 69 του ν.4144/2013 (ΦEK 88A) σχετικά με τη συνταξιοδότηση των ανασφαλίστων υπερηλίκων, σε περίπτωση διάζευξης ή αφάνειας.
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α), «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» και σας
γνωρίζουμε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις του ν.1296/1982 (ΦΕΚ 128 Α), όπως ισχύει προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ανασφαλίστων υπερηλίκων. Ειδικότερα, από την παρ.4 του άρθρου 3 του ανωτέρω νόμου προβλέπεται ότι σε περίπτωση που ο ανασφάλιστος υπερήλικας
βρίσκεται σε διάσταση και δεν κατοικεί στην ίδια στέγη με τη σύζυγό του επί μία πενταετία τουλάχιστον πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση δικαιούται σύνταξη, εφόσον έχει και τις λοιπές προϋποθέσεις του νόμου.
Επειδή είχε παρατηρηθεί από τις υπηρεσίες του ΟΓΑ καταστρατήγηση των ανωτέρω διατάξεων, προκειμένου ο αιτών τη σύνταξη να κριθεί με ευνοϊκότερες προϋποθέσεις, σε ότι αφορά τον έλεγχο του εισοδήματος, σε σχέση με τον έγγαμο αιτούντα τη σύνταξη ανασφάλιστο υπερήλικα θεσπίστηκαν οι διατάξεις του άρθρου 69 του ν4144/2013 με τις οποίες, από 1-1-2013, σε περίπτωση διάστασης, εφόσον η λύση του γάμου δεν έχει καταστεί οριστική, ο αιτών την παροχή κρίνεται με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους εγγάμους.
2. Επίσης, από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 3 του ν.1296/1982 προβλέπεται ότι αν η σύζυγος του ανασφάλιστου υπερήλικα έχει εξαφανιστεί και δεν έχει δώσει σημεία ζωής επί τριάντα τουλάχιστον χρόνια πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση ή οι
συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε πιθανολογούν το θάνατό της, αυτός δικαιούται  ενταξη, εφόσον έχει και τις λοιπές προϋποθέσεις του ανωτέρω νόμου.
Με την κοινοποιούμενη διάταξη του άρθρου 69, αν ο/η σύζυγος του ανασφάλιστου υπερήλικα έχει κηρυχθεί σε αφάνεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ, από 1-1-2013 δικαιούται σύνταξη, εφόσον έχει και τις λοιπές από την ισχύουσα νομοθεσία προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια γίνονται για ενημέρωση των αναγνωστών μας. Η ευθύνη των σχολίων, αστική και ποινική, βαρύνει τους σχολιαστές.