Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

Ψήφισμα της Ε.Λ.Μ.Ε. Φλώρινας σχετικά με τις πλασματικές υπεραριθμίες

Η διαδικασία με την οποία κλήθηκαν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια να υπολογίσουν κενά και πλεονάσματα του εκπαιδευτικού προσωπικού, όπως αναφέρει και η εγκύκλιος 70607/Δ2/23-05-2013, στηρίχθηκε στο ΠΔ 50/96 το οποίο ορίζει σαφώς (άρθρο 4 παρ. 3) ότι οι εισηγήσεις των ΠΥΣΔΕ προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου αποστέλλονται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου και ότι για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων καταρτίζονται μέχρι τις 10 Μαρτίου κάθε σχολικού έτους πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά περιοχή μετάθεσης (άρθρο 4 παρ. 1).
Με την εγκύκλιο 58733/Δ2/26-04-2013 ζητήθηκε καταχώρηση του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών με το αυξημένο κατά 2 ώρες ωράριο, ενώ δεν είχε ψηφιστεί ο σχετικός νόμος. Ο νέος νόμος 4152/13 πήρε ΦΕΚ στις 9/5/13 και το συνδικαλιστικό κίνημα ζητάει την κατάργησή του (παράγραφος Θ, υποπαρ. Θ2, 2α και 2β).
Η εφαρμογή του αυξημένου ωραρίου δημιούργησε, όπως στην πράξη θα αποδειχθεί από το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, πλασματικές υπεραριθμίες, εξαιτίας του ότι επεδίωξε τον προσδιορισμό οργανικών κενών για τη διαδικασία των μεταθέσεων αλλά αγνόησε τις ανάγκες των λειτουργικών κενών. Πιο συγκεκριμένα αγνοήθηκαν μία σειρά από παραμέτρους όπως: οι μακροχρόνιες άδειες (εκπαιδευτικές, εξωτερικού, λοχείας-κύησης-ανατροφής, κ.λ.), το ωράριο των διευθυντών-υποδιευθυντών και υπευθύνων εργαστηρίων, η στελέχωση των διευθύνσεων (γραφεία, λοιποί φορείς), οι μετατάξεις από τη Δευτεροβάθμια προς την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι επικείμενες συνταξιοδοτήσεις και παραιτήσεις, οι γενικές αποσπάσεις, οι υποχρεωτικές αποσπάσεις και οι ειδικές αποσπάσεις προς την πρωτοβάθμια, οι δυνατότητες των σχολικών αιθουσών, ο διαχωρισμός των τμημάτων σε εργαστηριακά μαθήματα. κ.τ.λ. Συνέπεια των πλασματικών υπεραριθμιών ήταν και ο μικρός αριθμός οικειοθελών μεταθέσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι εκκρεμούν ακόμη σειρά ενεργειών του Υπουργείου που δεν έχουν προς το παρόν επιτελεσθεί (λ.χ. αποσπάσεις, οικειοθελείς μετατάξεις από κλάδο σε κλάδο ή προς την Πρωτοβάθμια ή σε διοικητικές θέσεις, οι συνταξιοδοτήσεις κ.λ.) και λοιποί παράγοντες που δεν έχουν συνεκτιμηθεί (δεύτερες αναθέσεις, δεύτερες ειδικότητες, κ.ο.κ.), το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Φλώρινας θεωρεί ότι οι εκτιμήσεις του αλγόριθμου του Υπουργείου υπήρξαν πλασματικές, επηρέασαν αρνητικά τη διαδικασία των μεταθέσεων και δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση στις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Δ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια γίνονται για ενημέρωση των αναγνωστών μας. Η ευθύνη των σχολίων, αστική και ποινική, βαρύνει τους σχολιαστές.