Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξηςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων στη δράση 1.1 «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης».
Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση 1.1 «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης» του Μέτρου 2.1.6 «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις», στο πλαίσιο προγραμμάτων στήριξης του ΠΑΑ 2007-2013.
Σκοπός της εφαρμογής της δράσης είναι να αποφευχθούν οι ζημιές που καταγράφονται από τις αρκούδες σε χώρους μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων ή κτηνοτροφικής δραστηριότητας, ώστε να προστατευθεί η βιοποικιλότητα και να διατηρηθεί η γεωργική δραστηριότητα στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.
Η συγκεκριμένη δράση εφαρμόζεται μόνο στις περιοχές που αποτελούν οικότοπους της αρκούδας. Δικαιούχοι των ενισχύσεων της δράσης είναι μελισσοκόμοι και κτηνοτρόφοι με εκτατικές εκτροφές αιγοπροβάτων που διαμένουν ή μετακινούνται στις περιοχές παρέμβασης και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις ενίσχυσης από τις 15 Ιουλίου έως και τις 28 Σεπτεμβρίου. Οι πλήρως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες αιτήσεις υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην Δ.Α.Ο.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ/νση  Γεωργίας) εντός 10 εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής  υποβολής των αιτήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια γίνονται για ενημέρωση των αναγνωστών μας. Η ευθύνη των σχολίων, αστική και ποινική, βαρύνει τους σχολιαστές.