Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο ΦλώριναςΚαλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 12 Ιουλίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00  σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:1
«Έγκριση της υπ. αριθμ. 56/2013 Απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με την έγκριση καταβολής εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75 στην πρώην μόνιμη Υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας κας Ρακοβαλή Σοφίας του Δημητρίου»
Εισηγητής κος Αρ. Γεωργιάδης, Προϊστάμενος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης   Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
2
«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 55/2013 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ.  Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας που αφορά σε Δ΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2013». 
3
«Σχετικά με τη καταβολή Δ΄ δόσης  τακτικής επιχορήγησης ποσού 250.000,00 € του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού  για το έτος  2013».
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
4
«Σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2013 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
5
«Σχετικά με έγκριση διενέργειας προμήθειας του Δήμου Φλώρινας για την ενοποίηση δικτύων πληροφορικής των υπηρεσιών».
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
6
«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 132/2013 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με έγκριση αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Φλώρινας».
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.7
«Σχετικά με τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, έγκριση μελετών έργων και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης»
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Φλώρινας.
8
«Σχετικά με Συμβάσεις Διαβαθμιδικής Συνεργασίας»
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Φλώρινας.
9
«Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου «Συντήρηση – κατασκευή παιδικής χαράς Τ.Κ. Βεύης Δημοτικής Ενότητας Μελίτης».
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
10
«Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας (μπάντα)»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
11
«Επιχορήγηση Μορφωτικού Συλλόγου ¨Μέγας Αλέξανδρος¨ Πολυπλατάνου»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
12
«Επιχορήγηση Μορφωτικού Συλλόγου ¨Μέγας Αλέξανδρος¨ Παπαγιάννη»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
13
«Επιχορήγηση Μορφωτικού Συλλόγου ¨Ακρίτας¨ Μεσοχωρίου»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
14
«Επιχορήγηση Γυναικείου Συλλόγου Πολυποτάμου»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
15
«Επιχορήγηση Φ.Σ.Φ. ¨Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ¨»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
16
«Σχετικά με τον ορισμό προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας με τον αναπληρωτή του»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
17
«Σχετικά με τον ορισμό προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
18
«Σχετικά με τον ορισμό προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
19
«Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Φλώρινας (άρθρ. 76 Ν. 3852/2010)»
Εισηγητής κ. Τραϊανός Ρασάικος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    
Τραϊανός Ηλ. Ρασάικος                

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια γίνονται για ενημέρωση των αναγνωστών μας. Η ευθύνη των σχολίων, αστική και ποινική, βαρύνει τους σχολιαστές.