Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο ΑμυνταίουΣας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013 και ώρα 19:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Έγκριση στρατηγικού σχεδιασμού Δήμου Αμυνταίου μετά από εισήγηση εκτελεστικής επιτροπής.
2. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού Προγράμματος
3. Καθορισμός ημερομηνίας της εμποροπανήγυρης του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2013 .
4. Έγκριση καθορισμού χώρων και όρων διενέργειας της εμποροπανήγυρης του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2013 και σύσταση επιτροπής ελέγχου .
5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κρασπέδων και φωτισμού δρόμου ΤΔ Πεδινού»
6. Ορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για αίτηση ακύρωσης που κατέθεσεη εταιρία ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ κατά Δήμου Αμυνταίου.
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση προκαταβολής στην ανάδοχο εταιρία ΜΥΒΑ Α.Ε. για το έργο «Βιολογικοί Καθαρισμοί Δ.Δ. Δήμου Αετού»
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκτέλεση του έργου «Εξωραϊσμός Μνημείου – Πλακοστρώσεις Τ.Κ. Ροδώνα»
9. Περί οργάνωσης και κατάρτισης των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων «ΑΜΥΝΤΑΙΑ 2013» και ορισμός επιτροπής.
10. Έγκριση της με αριθμό 39/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου που αφορά την «΄Εγκριση Απολογισμού του ΝΠΔΔ οικ. έτους 2012» .
11. Έγκριση της με αριθμό 43/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου που αφορά την «Τροποποίηση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ οικ. έτους 2013».
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αντικατάσταση ή μη δημοτικών συμβούλων από τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής .
13. Τροποποίηση προϋπολογισμού , διάθεση και ψήφιση πιστώσεων .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια γίνονται για ενημέρωση των αναγνωστών μας. Η ευθύνη των σχολίων, αστική και ποινική, βαρύνει τους σχολιαστές.