Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

Συνέντευξη τύπου για το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΑΚΗ
Αντικείμενο της συνέντευξης τύπου είναι η παρουσίαση της έναρξης της καμπάνιας ενημέρωσης για τις επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών».

Όπως γνωρίζετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα προκηρύχθηκε στις αρχές του 2013. Ήταν συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 456 εκ. ευρώ. Στη Δυτική Μακεδονία ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ήταν 22,5 εκ ευρώ. Το πρόγραμμα έδινε τη δυνατότητα να ενταχθούν όλα τα μεγέθη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων καθώς επίσης από άποψης δραστηριότητας υπό σύσταση , νεοσύστατες-νέες, και υφιστάμενες επιχειρήσεις σε μία αναλογία 70% για τις υφιστάμενες και 30% για τις νέες-υπό σύσταση. Παράλληλα το ποσοστό επιχορήγησης ειδικά για τις Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις που είναι σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων της Περιφέρειάς μας ήταν στο 50% και χωρίς καμία εξ αρχής δέσμευση για την τεκμηρίωση κάλυψης της ιδίας συμμετοχής.
Σε μία δύσκολη εποχή για τη χώρας μας, το πρόγραμμα αποτελούσε σημαντικό κίνητρο για την ώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η οποία μαστίζεται από την ανεργία. Για το λόγο αυτό η Περιφέρειά μας σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, τα Επιμελητήρια και την ΑΝΚΟ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση του προγράμματος. Άλλωστε οι Περιφέρειες αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα τόσο στη διαμόρφωση όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος αλλά και στις διαδικασίες αξιολόγησής του.
Οι ενέργειές μας πιστεύω ότι έπιασαν τόπο. Απόδειξη το γεγονός ότι υποβλήθηκαν μαζικά 482 προτάσεις (επενδυτικά σχέδια) από ισάριθμες επιχειρήσεις με δημόσια δαπάνη 30,2 εκ. ευρώ ξεπερνώντας την αρχικά διαθέσιμη. Ήταν ένα σημαντικά αισιόδοξο μήνυμα για την Περιφέρειά μας. Ιδιαίτερα μάλιστα στέκομαι στο γεγονός ότι ποσοστό 30% αφορούσε σε υπό σύσταση και νέες επιχειρήσεις. Νέους ανθρώπους κατά κύριο λόγο οι οποίοι θέλησαν να στραφούν στην επιχειρηματικότητα.
Επισημαίνω ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για την Περιφέρειά μας μετά το 2009, από πλευράς διάθεσης κονδυλίων, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και αφορά στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
Η αξιολόγηση του προγράμματος υπήρξε μία ιδιαίτερη επίπονη διαδικασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στην τελική κρίση επί των προτάσεων.
Με απόλυτη διαφάνεια, ταχύτητα, υπευθυνότητα και τηρώντας απολύτως τις οδηγίες της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ για τον τρόπο αξιολόγησης των επενδύσεων καταλήξαμε να εντάξουμε συνολικά  343 προτάσεις (επενδυτικά σχέδια) από ισάριθμες επιχειρήσεις συνολικού προϋπολογισμού €41.825.157,75, επιχορηγούμενου προϋπολογισμού € 40.649.221,39  και Δημόσιας Δαπάνης (επιχορήγησης) € 20.097.497,11.

Με λίγα λόγια εγκρίθηκε το 71% των επιχειρήσεων που υπέβαλλαν πρόταση. Σημειώνω ότι η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας είναι η μοναδική περιφέρεια όπου όλα τα επενδυτικά σχέδια που έλαβαν βαθμολογία πάνω από 50 μονάδες ενταχθήκαν για χρηματοδότηση.
Στατιστικά στοιχεία από την ένταξη σας έχουμε διανείμει και ο κ. Σκοτίδας θα αναφερθεί εν συντομία σε ορισμένα εξ αυτών.

Παράλληλα θέλω να υπογραμμίσω ότι η Περιφέρεια βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και το Υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου οι επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα και υπέβαλλαν αίτημα θεραπείας να αξιολογηθούν όσο το δυνατό νωρίτερα προκειμένου να γνωρίζουν το αποτέλεσμα. Όπως έχω ενημερωθεί η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί αρχικά από την Επιτροπή σε ένα μεγάλο ποσοστό, καθώς απομένουν ελάχιστες που μάλιστα απεστάλησαν πρόσφατα.
Βασικό στοιχεία για την επιτυχία του προγράμματος είναι οι επενδύσεις που εντάχθηκαν να πραγματοποιηθούν προκειμένου αφενός να βοηθήσουν τις ίδιες τις επιχειρήσεις και αφετέρου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Περιφέρειας δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης που είναι καθοριστικό σημείο ανάκαμψης της οικονομίας μας.
Πιστεύουμε στο πρόγραμμα αυτό, όπως πίστεψαν και πολλοί μικρομεσαίοι. Για να δούμε σύντομα  τα απτά μετρήσιμα αποτελέσματα πρέπει οι Επιχειρήσεις αυτές να βοηθηθούν στην προσπάθεια υλοποίησης των επιχειρηματικών τους σχεδίων.
Γι’ αυτό πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, τόσο τα Τραπεζικά Ιδρύματα χορηγώντας δάνεια ή και Εγγυητικές Επιστολές για λήψη προκαταβολών, όσο και οι Σύμβουλοι των Επιχειρήσεων με συνεχή στήριξη των ΜΜΕ και παρακολούθηση  των ενταγμένων  Επιχειρηματικών Σχεδίων.
Για το λόγο αυτό σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ αποφασίσαμε με τη βοήθεια και της ΑΝΚΟ και των Τοπικών Επιμελητηρίων να διοργανώσουμε ειδικές θεματικές εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση των επενδυτών για το τι πρέπει να προσέξουν κατά την υλοποίηση του έργου τους προκειμένου αυτά να ολοκληρωθούν στον απαιτούμενο χρόνο και με χωρίς απώλειες της επιχορήγησης που δικαιούνται.
Για το λόγο αυτό θεωρώ σημαντικό επιχειρήσεις με τους συμβούλους τους να συμμετάσχουν ακόμη και στις εν λόγω εκδηλώσεις.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων το έχετε μέσα στους φακέλους που σας έχουμε διανείμει. Επισημαίνω ότι σήμερα το απόγευμα ξεκινάμε με την Κοζάνη (182 επιχειρήσεις), αύριο Τρίτη είμαστε στα Γρεβενά στα γραφεία του Επιμελητηρίου (35 επιχειρήσεις), την Τετάρτη στη Φλώρινα (51 επιχειρήσεις) στο Επιμελητήριο Φλώρινας και την Πέμπτη 13/2/2014 κλείνουμε τον κύκλο ενημέρωσης στην Καστοριά (75 επιχειρήσεις) πάλι στα γραφεία του Επιμελητηρίου.
Ο κ. Σκοτίδας θα αναφερθεί περισσότερο σε σχέση με αυτές τις εκδηλώσεις και κυρίως θα μας δώσει εν συντομία τη μέχρι τώρα εξέλιξη του προγράμματος.
Η επιχειρηματικότητα αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Το ανθρώπινο δυναμικό, τα Επιμελητήρια που αποτελούν τους κεντρικούς θύλακες της επιχειρηματικότητας, το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ της περιοχής θα είναι οι άμεσοι συνεργάτες μας στην προσπάθεια στήριξης της επιχειρηματικότητας και διαμόρφωσης μίας δυναμικής ταυτότητας των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας με εξωστρεφή προσανατολισμό και καινοτόμα χαρακτηριστικά.
Το ΕΣΠΑ σήμερα και το νέο ΣΕΣ αύριο αποτελούν τα βασικά εργαλεία χρηματοδότησης της ανάπτυξης.
Ήδη την περίοδο αυτή υλοποιούνται σημαντικά έργα στον Αναπτυξιακό Νόμο.
Έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Ν. 3908/2011 το 2011 και το 2012,  32 επιχειρηματικά σχέδια  συνολικού προϋπολογισμού 46.564.872,63 € και συνολικής επιχορήγησης 11.907.988,92 €, με πρόβλεψη δημιουργίας  100 Νέων Θέσεων Εργασίας.
Έχουν υποβληθεί  την  1η Περίοδο του 2013,  20 επιχειρηματικά σχέδια  συνολικού προϋπολογισμού 17.893.162,35 € και συνολικής αιτούμενης επιχορήγησης 8.221.464.31 €  με πρόβλεψη δημιουργίας 43 Νέων Θέσεων Εργασίας, για τα οποία εκδόθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης. Στις επόμενες μέρες ολοκληρώνεται η διαδικασία ένταξης των επενδυτικών σχεδίων αυτής της περιόδου.
Και τέλος έχουν  υποβληθεί κατά την  2η Περίοδο του 2013,               17 Φάκελοι  συνολικού προϋπολογισμού 21.502.934,37 € και  αιτούμενη επιχορήγηση ποσού 9.981.942,77 €, με πρόβλεψη δημιουργίας 62 Νέων Θέσεων εργασίας.
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι η ημερομηνία υποβολής φακέλων για τον Αναπτυξιακό Νόμο Ν. 3908/2011  για την 1η Περίοδο του 2014 λήγει τέλος Φεβρουαρίου.
Πέρα από την επιχειρηματικότητα δίνουμε έμφαση στην ολοκλήρωση σημαντικών υποδομών που συντελούν καθοριστικά στην ανάπτυξη τους.
Αξιοποιούμε τα κονδύλια του ΕΣΠΑ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ήδη στις 31/12/2013 το ποσοστό απορρόφησης του ΠΕΠ Μακεδονίας –Θράκης στο οποίο ανήκει και η ΠΔΜ ανήλθε σε περίπου 80% και μέχρι το τέλος του 2015 που λήγει το ΕΣΠΑ θα τα απορροφήσουμε πλήρως.
Παράλληλα προετοιμαζόμαστε εντατικά για την περίοδο 2014-2020. Ήδη κάνουμε συνεχείς συνεδριάσεις και εκδηλώσεις για την διαμόρφωση των πολιτικών της έξυπνης εξειδίκευσης που αποτελεί το βασικό στοιχείο διαμόρφωσης της αναπτυξιακής πολιτικής της Περιφέρειας. Η καινοτομία, η εξωστρέφεια, το περιβάλλον, η ενέργεια και η κοινωνική συνοχή αποτελούν τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης στη νέα περίοδο σύμφωνα με τις επιταγές της Ε.Ε.
Ως Περιφέρεια συνεργαζόμαστε με όλο το δυναμικό της περιοχής μας. Διεκδικούμε την αυτόνομη διαχείριση κονδυλίων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Όπως δήλωσε και ο Υπουργός Ανάπτυξης από την Κοζάνη για την καινούργια προγραμματική περίοδο, οι πόροι θα είναι αυξημένοι σε σχέση με τη σημερινή κατά 15%. Επίσης, η  Περιφέρεια δεν θα διαχειριστεί έργα μόνο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Αλλά και του  Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την αντιμετώπιση της ανεργίας καθώς  και έργα του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου που αφορούν στον πρωτογενή τομέα.
Ιδιαίτερα στον τομέα της επιχειρηματικότητας.
Μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί ότι 300 εκ. ευρώ αμιγώς κοινοτικοί πόροι (χωρίς συμμετοχή δημοσίου και ιδιωτική συμμετοχή) αναλογούν στην περιφέρεια μας.
Σχεδιάζουμε με γνώση των αναγκών μας και με προσήλωση στα οφέλη της κοινωνίας και των συμπολιτών μας.
Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, το Επιμελητήριο, την ΑΝΚΟ για την αγαστή συνεργασία μας, η οποία υφίσταται επί πολλά χρόνια με επιτυχή αποτελέσματα και ευελπιστώ να συνεχιστεί και στη νέα περίοδο. 

Σημεία παρέμβασης Αντιπεριφερειάρχη Γιώργου Σβώλη
Στο πλαίσιο της συνεχούς υποστήριξης και ενημέρωσης των επιχειρήσεων που εντάχθηκαν ως Δικαιούχοι στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και τα Επιμελητήρια διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις στο διάστημα 10/2/2014 -13/2/2014.
Στόχος των εκδηλώσεων είναι  η αναλυτική παρουσίαση των βασικών σημείων που πρέπει να προσέξουν οι Δικαιούχοι του προγράμματος και η παροχή χρήσιμων οδηγιών για την ορθή υλοποίηση του έργου τους και την ομαλή εκταμίευση της επιχορήγησης.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και πάλι βάζει πλάτη σ’ αυτή την εθνική προσπάθεια με έργα και όχι με λόγια. Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχουν εγκριθεί 343 επενδυτικά σχέδια.
Χρηματοδοτούμε από πόρους του ΕΣΠΑ μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 20.097.496 ευρώ για να ανανεώσουν τον εξοπλισμό τους και να εκσυγχρονίσουν τις επιχειρήσεις τους.
Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη πάνε χέρι-χέρι. Η ανάπτυξη θέλει δράση, θέλει παρεμβάσεις, θέλει στήριξη. Η καταπολέμηση της ανεργίας δε μπορεί να γίνει μέσα από επιδόματα ανεργίας. Ειδικά για τη νέα γενιά, που μαστίζεται με ποσοστό πάνω από 60% πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα μας τα όπλα. Το μεγαλύτερο απ’ όλα αυτά τα όπλα, είναι το ΕΣΠΑ, είτε το 2007-2013, είτε το δεύτερο Πρόγραμμα τώρα που έρχεται από 1/1/2014 μέχρι το 2020.
Αγαπητοί επιχειρηματίες,
Ήρθε η ώρα όλοι μαζί να υλοποιήσουμε αυτό το μεγάλο Πρόγραμμα με τον καλύτερο τρόπο. Πρέπει όλοι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων: οι Δικαιούχοι, τα τραπεζικά ιδρύματα και οι σύμβουλοι των επιχειρήσεων που στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Διότι είναι κρίσιμο το σημείο να πάμε γρήγορα. Πιστεύουμε στο πρόγραμμα αυτό, όπως πίστεψαν και πολλοί μικρομεσαίοι. Αλλά πρέπει σύντομα να δούμε και τα απτά μετρήσιμα αποτελέσματα.
Πιστεύω ότι η δύναμη της συνεργασίας και η δύναμη της εργασίας, μπορούν να φέρουν  θετικά αποτελέσματα και να συνεισφέρουν στην Εθνική προσπάθεια για την έξοδο από την κρίση και την χάραξη της πορείας της ανάπτυξης.
Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή δύναμη.
Ευχαριστώ.


Σημεία Ομιλίας Λιάνας Παπατέρπου, Υπεύθυνης Τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας ΑΝΚΟ Α.Ε.
Η ΑΝΚΟ για σειρά ετών, μαζί με τα Επιμελητήρια, αποτελεί το βασικό «κατώφλι» της ενημέρωσης και παράλληλα της συμβουλευτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων και των νέων ανθρώπων, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που αναζητούν διέξοδο στα επαγγελματικά τους σχέδια μέσω της επιχειρηματικότητας.
Αποτελεί επίσης, μέσα από μια πολύχρονη και εποικοδομητική συνεργασία με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, τον δίαυλο της ενημέρωσης για την αξιοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ κατά την περίοδο 2007-2013 προς όφελος των υφιστάμενων αλλά και των νέων & υπό σύσταση επιχειρήσεων της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Η σημερινή απογευματινή εκδήλωση στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης αποτελεί το τελευταίο, τυπικά, μέρος ενός βασικού τρίπτυχου προσπαθειών που κάνουν όλοι οι φορείς μαζί για την αποτελεσματική υλοποίηση και την επιτυχή ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Ενίσχυση ΜΜΕ στους τομείς μεταποίησης, χονδρικού εμπορίου, τουρισμού και υπηρεσιών» του ΕΣΠΑ, του οποίου τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στο τέλος Οκτωβρίου του 2013. Στο πλαίσιο αυτό προηγήθηκε σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων, συνεντεύξεων αλλά και δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης των συμβούλων- μελετητών ώστε να αποφευχθούν, στο μέγιστο δυνατό, λάθη και παραλείψεις κατά την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων.
Σήμερα αποβλέπουμε στην ενημέρωση και καθοδήγηση των ενταγμένων στο πρόγραμμα  πλέον, επιχειρήσεων της ΠΕ Κοζάνης, συνολικά 182 στον αριθμό, έτσι ώστε να γίνει κατανοητός και να ακολουθηθεί με συνέπεια ο Οδηγός Υλοποίησης των έργων των Δικαιούχων με στόχο να αποφευχθούν λάθη, παρανοήσεις και παραλείψεις  που συχνά οδηγούν σε καθυστερήσεις και απώλεια πόρων.
Στην εκδήλωση κλήθηκαν και θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των  τραπεζών της ΠΕ Κοζάνης οι οποίοι μπορούν να τοποθετηθούν ή να παρουσιάσουν χρηματοδοτικά εργαλεία και τραπεζικά προϊόντα που μπορούν να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις για την υλοποίηση του επενδυτικού τους  σχεδίου.
 

Σημεία παρέμβαση του Γ.Δ. της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Σπύρου Σκοτίδα
1.                  Ακριβώς πριν ένα χρόνο (4/2/2013) στη ίδια αίθουσα με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας δώσαμε συνέντευξη τύπου για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Είχαμε τότε τονίσει τη μεγάλη σημασία του προγράμματος για τις ίδιες τις Επιχειρήσεις αλλά και την Περιφέρεια, ανακοινώνοντας μάλιστα την καμπάνια ενημέρωσης που θα υλοποιούσαμε η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η ΑΝΚΟ και το Επιμελητήριο Κοζάνης. Τα αποτελέσματα από την υποβολή των προτάσεων και τις ενέργειες δημοσιότητας ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.
Θυμίζω ορισμένα :

ü    Υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση  482 προτάσεις (επενδυτικά σχέδια) από ισάριθμες επιχειρήσεις συνολικού προϋπολογισμού 63.039.751,03, επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 61.181.936,15 και Δημόσιας Δαπάνης (επιχορήγησης) 30.201.498,89.

ü    Η συνολική Διαθέσιμη Δαπάνη του προγράμματος υπερκαλύφθηκε σε ποσοστό  34,23 % καθώς η Δημόσια Δαπάνη των επενδυτικών σχεδίων που παρελήφθησαν ανέρχεται σε € 30.201.498,89 έναντι 22,5 εκ. ευρώ που ήταν η αρχικά διαθέσιμη.

ü    Σε σχέση με τη θεματική ενότητα (μεταποίηση, τουρισμός, εμπόριο-υπηρεσίες) που ανήκουν τα επενδυτικά σχέδια-προτάσεις, το 42,53 % αφορά στον τομέα της μεταποίησης, το 7,88% τον τομέα του τουρισμού και το 49,59% στον τομέα Εμπόριο-Υπηρεσίες.

ü    Σε σχέση με το μέγεθος των επιχειρήσεων,  όπως αναμενόταν κυριαρχούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (0 έως 10 άτομα) με ποσοστό 87,34 % και ακολουθούν μικρές επιχειρήσεις (από 10 έως 50 άτομα) με ποσοστό  11,41% και οι μεσαίες επιχειρήσεις (από 50 έως 250 άτομα) με ποσοστό 1,24 %.

ü    Κατεγράφησαν περίπου 800 τηλεφωνικές κλήσεις σε όλα τα σημεία ενημέρωσης κοινού (Περιφέρεια, ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, Επιμελητήρια).

ü    Πραγματοποιήθηκαν 730 περίπου  επισκέψεις σε όλα τα σημεία ενημέρωσης κοινού Περιφέρεια, ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, Επιμελητήρια)

ü    Διοργανώθηκαν  8 ενημερωτικές εκδηλώσεις.

ü    Δόθηκαν  17 συνεντεύξεις στα ΜΜΕ (μαζί με τις δηλώσεις-συνεντεύξεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας)

ü    Αναρτήθηκαν αφίσες σε μαζικούς χώρους σε όλους τους Νομούς της Περιφέρειας.

ü    Προβλήθηκαν 236 ραδιοφωνικά μηνύματα σε σταθμούς της Περιφέρειας.

ü    Πραγματοποιήθηκαν 13 έντυπες καταχωρήσεις σε ΜΜΕ όλων των Νομών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τα μέλη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (ΑΝΚΟ, Επιμελητήρια).

2.                  Η αξιολόγηση του προγράμματος ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ (τρείς μήνες) και με την άψογη συνεργασία των στελεχών της Περιφέρειας και της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ. Επισημαίνω εκ νέου (καθώς αναφέρθηκε ο κ. Περιφερειάρχης) ότι :
ü    Εγκρίθηκαν  για χρηματοδότηση  343 προτάσεις (επενδυτικά σχέδια) από ισάριθμες επιχειρήσεις συνολικού προϋπολογισμού € 41.825.157,75, επιχορηγούμενου προϋπολογισμού € 40.649.221,39  και Δημόσιας Δαπάνης (επιχορήγησης) € 20.097.497,11 .

ü    Σε σχέση με τη θεματική ενότητα (μεταποίηση, τουρισμός, εμπόριο-υπηρεσίες) που ανήκουν τα επενδυτικά σχέδια-προτάσεις, το 46,94 % αφορά στον τομέα της μεταποίησης, το 10,21 % τον τομέα του τουρισμού και το 42,85  % στον τομέα Εμπόριο-Υπηρεσίες.

ü    Σε σχέση με το μέγεθος των επιχειρήσεων,  όπως αναμενόταν κυριαρχούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις

ü    Σε σχέση με την κατηγορία των επιχειρήσεων το 20% αφορά σε νέες επιχειρήσεις, το 62 % υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 18 % υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Παράλληλα θέλω να σημειώσω ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μόνη Περιφέρεια στην οποία δεν υπάρχουν Δυνητικοί Δικαιούχοι (επιχειρήσεις που αν και έλαβαν βαθμολογία πάνω από τη βάση λόγω μη επάρκειας των πόρων δεν εντάχθηκαν αρχικά στο πρόγραμμα, αλλά μπορούν να ενταχθούν τηρώντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις
3.                  Είναι σημαντικό οι Δικαιούχοι του προγράμματος να υλοποιήσουν τα έργα τους τηρώντας αφενός τα χρονοδιαγράμματα που είναι σφικτά καθώς όλα τα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 30/6/2015 το αργότερο αλλά και αφετέρου τις οδηγίες για την σωστή υποβολή των φακέλων τους προκειμένου να εκταμιευτεί η αναλογούσα επιχορήγηση (δημόσια χρηματοδότηση).
Για το σκοπό αυτό και σε συνεργασία πάντα με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ξεκινάμε σήμερα από την Κοζάνη μία ενημερωτική εκστρατεία που απευθύνεται αποκλειστικά στους Δικαιούχους του προγράμματος με εκδηλώσεις σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.(Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνεται στους φακέλους που σας έχουν διανεμηθεί).
4.    Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η αναλυτική παρουσίαση των βασικών σημείων που πρέπει να προσέξουν οι Δικαιούχοι του προγράμματος και την παροχή χρήσιμων οδηγιών για την ορθή υλοποίηση του έργου τους και την ομαλή εκταμίευση της επιχορήγησης. Παράλληλα, θα γίνει εκ νέου αναφορά στα χρηματοοικονομικά εργαλεία του ΕΣΠΑ 2007-2013 που μπορούν να αξιοποιήσουν οι Δικαιούχοι για τη λήψη δανείου αλλά και την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής τους. Για το λόγο αυτό έχουν προσκληθεί να παρευρεθούν και εκπρόσωποι των Τραπεζικών Ιδρυμάτων.
5.    Μέχρι σήμερα ως προς την εξέλιξη του προγράμματος θέλω να υπογραμμίσω ότι :
Ø    Έχουν εκδοθεί τα όλα τα έντυπα υλοποίησης του προγράμματος μαζί με το σχετικό Οδηγό Υλοποίησης, ενώ επίσης έχει ξεκινήσει από τα τέλη του 2013 η εκταμίευση των προκαταβολών για όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να λάβουν προκαταβολή. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον  Οδηγό του Προγράμματος, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής μέχρι το 100% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης, μέσω  προσκόμισης ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Η υποβολή του αιτήματος γίνεται ηλεκτρονικά  μέσω του ΠΣΚΕ της ΜΟΔ Α.Ε. στη διεύθυνση www.ependyseis.gr

Ø    Επισημαίνεται ότι για όσους Δικαιούχους υποβάλλουν ορθά το φάκελο με τα δικαιολογητικά λήψης της προκαταβολής η πληρωμής τους γίνεται σε διάστημα λίγων εργάσιμων ημερών με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που έχουν δηλώσει στον ΕΦΕΠΑΕ.

Ø    Δόθηκε σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων της ΜΟΔ Α.Ε. στη διεύθυνση www.ependyseis.gr για την υποβολή των αιτημάτων τροποποίησης και αιτημάτων ελέγχου ή πιστοποίησης δανείου τόσο για τους κανονικούς όσο και για τους Δυνητικούς Δικαιούχους, στο πλαίσιο του προγράμματος. Ηδη ο ΕΦΕΠΑΕ έχει ξεκινήσει την άμεση διαδικασία ελέγχου όσων αιτημάτων τροποποιήσεων ή ελέγχου/πιστοποίησης έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα.

Ø    Επίσης  ξεκίνησαν οι συνεδριάσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης των αιτημάτων θεραπείας για όσους επενδυτές υπέβαλλαν τη σχετική τους αίτηση. Για τη Δυτική Μακεδονία έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία για όσα αιτήματα είχαν υποβληθεί έως τις 10/1/2014. Απομένουν ελάχιστα ακόμη που υποβλήθηκαν πρόσφατα.

6.                  Θέλω να υπογραμμίσω τη μεγάλη σημασία που δίνουμε στην ενημέρωση των Δικαιούχων αλλά και στην υποστήριξή τους προκειμένου να έχουν όσο το δυνατόν έγκαιρη καταβολή της επιχορήγησης, άμεσες απαντήσεις στις απορίες-ερωτήματά τους και σωστή υλοποίηση του έργου τους. Στην κατεύθυνση αυτή συνεχώς τους αποστέλλουμε ενημερωτικά σημειώματα με οδηγίες, και παράλληλα ενημερώνουμε συνεχώς την ιστοσελίδα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ την οποία καλώ να επισκέπτονται καθημερινά. Ωστόσο είναι σημαντικό να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις για να δούμε από κοντά τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν ως προς το έργο τους.
Παράλληλα θέλω να υπογραμμίσω ότι ο ΕΦΕΠΑΕ, προσπαθεί με τα μέσα που διαθέτει, να καταθέτει προτάσεις και παραινέσεις για τη βελτίωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων που αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα. Γνωρίζουμε ότι είναι μία δύσκολη περίοδο για τις επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα για τις νέες και υπό σύσταση. Προσπαθούμε για το καλύτερο.
Πάντως όπως έχουμε κατ’ επανάληψη επισημάνει, και οι επιχειρήσεις το γνωρίζουν, το πρόγραμμα τις διευκολύνει σε επίπεδο διαδικασιών προκειμένου να έχουν συνεχή και έγκαιρη καταβολή της επιχορήγησης (π.χ. διοικητικοί έλεγχοι, υποβολή τροποποιήσεων, υποβολή δύο ενδιάμεσων αιτημάτων ελέγχου, κ.λ.π.).

7.                  Η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας υπήρξε ιδιαίτερα επωφελής για το πρόγραμμα. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και τα στελέχη της Περιφέρειας για το ζήλο και τη σημαντική τους βοήθεια τόσο στην προβολή του προγράμματος όσο και στην αξιολόγηση των προτάσεων. Παράλληλα το Επιμελητήριο Κοζάνης και η ΑΝΚΟ συνεχίζουν να αποτελούν τους σημαντικούς μας συνεργάτες σε αυτή την προσπάθεια.
Θεωρώ ότι το μοντέλο συνεργασίας μας αποτελεί ισχυρό πρόκριμα για τη διαχείριση των προγραμμάτων στη Νέα Προγραμματική Περίοδο (Σύμφωνο Εταιρικής Σταθερότητας) 2014-2020 όπως και στο παρελθόν όπου η Περιφέρεια είχε υπό την ευθύνη της τη δυνατότητα να προκηρύσσει προγράμματα ενίσχυσης των Επιχειρήσεων.
 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια γίνονται για ενημέρωση των αναγνωστών μας. Η ευθύνη των σχολίων, αστική και ποινική, βαρύνει τους σχολιαστές.