Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

Όλες οι ρυθμίσεις για τα "κόκκινα" δάνειαΑπό την άνοιξη τίθενται σε ισχύ, οι «γενναίες» ρυθμίσεις των "κόκκινων" δανείων, που «έρχονται» για να ανακουφίσουν εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες. Οι ρυθμίσεις αφορούν, τόσο σε δάνεια νοικοκυριών, όσο και επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια της πρώτης επίσημης συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, οι εκπρόσωποι της Τράπεζας της Ελλάδας και των Τραπεζών εξέφρασαν την εκτίμηση πως, σε 2 μήνες - τον Απρίλιο - και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις με την τρόικα, θα είναι σε θέση να δέχονται ακόμη και αιτήσεις για ρυθμίσεις δανείων.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του «Έθνους», το σχέδιο της Κυβέρνησης βασίζεται σε τρεις πυλώνες:
1. Ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης: Θα ετοιμαστούν παραδείγματα ελάχιστων μηνιαίων εξόδων διαβίωσης για νοικοκυριά, ανάλογα με το μέγεθός τους. Εκτιμάται ότι, αυτά κυμαίνονται από 600 - 1.000 ευρώ. Οι Τράπεζες για να διευκολύνουν τα νοικοκυριά θα υπολογίζουν αυτές τις δαπάνες και θα ορίζουν μικρές μηνιαίες δόσεις, οι οποίες μπορεί να μειωθούν και περισσότερο από 70%. Ο δανειολήπτης θα καλύπτει πρώτα τις ανάγκες διαβίωσης του και ότι περισσεύει θα το δίνει ως δόση δανείου.
2. Εναλλακτικές προτάσεις ρύθμισης δανείων: Επιμήκυνση κατά 10 χρόνια, από τα 75 στα 85 χρόνια της ανώτατης ηλικίας του δανειολήπτη, για την αποπληρωμή του δανείου, έτσι ώστε να αυξηθεί η διάρκεια του δανείου. Επίσης, μείωση κατά 50% των επιτοκίων των καταναλωτικών δανείων. 
3. Συνεργάσιμος δανειολήπτης: Ένας οφειλέτης για να ενταχθεί σε τέτοιες ρυθμίσεις πρέπει να:
- Είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με τον δανειστή, παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας προς τον δανειστή και προβαίνει σε ορισμό συγγενικού ή φιλικού προσώπου ως αντικλήτου επικοινωνίας για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 
- Απαντά σε ανακοινώσεις και επιστολές του δανειστή, με κάθε πρόσφορο μέσο, εντός μίας εβδομάδας.
- Προβαίνει σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών προς τον δανειστή, αναφορικά με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση, εντός 15 ημερών από την ημέρα μεταβολής τους.
- Προβαίνει, εκουσίως, σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, προς τον δανειστή, οι οποίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη μελλοντική οικονομική του κατάσταση, εντός 15 ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του, π.χ. [πλήρωση προϋποθέσεων λήψης επιδόματος, εμφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην κυριότητά του (κληρονομιά κ.λπ.), ανακοινώσεις απόλυσης, καταγγελίες μισθώσεων κ.τ.λ.], σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, (λ.χ. αποδεδειγμένη σοβαρή ασθένεια ή φυσικής καταστροφής), η οποία αποδεδειγμένα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην οικονομική κατάστασή του, γνωστοποιεί αμελητί την κατάστασή του αυτή στον δανειστή. Σε αυτήν την περίπτωση του χορηγείται τρίμηνη περίοδος χάριτος.
Σύμφωνα με το Κυβερνητικό Συμβούλιο, οι Τράπεζες υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2015, θα πρέπει να προχωρούν στις ρυθμίσεις των δανείων, με βάση τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν.  

www.epoli.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια γίνονται για ενημέρωση των αναγνωστών μας. Η ευθύνη των σχολίων, αστική και ποινική, βαρύνει τους σχολιαστές.