Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής ΜακεδονίαςΣας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας την Τρίτη  11/2/2014 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

1.                  Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2.                  Έγκριση της αναλυτικής Διακήρυξης του έργου: «Κατασκευή Οδού Συδενδρου με Επαρχιακή Οδό Γρεβενών – Δασυλλίου» προϋπολογισμού 440.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α Π.Ε. Γρεβενών
3.                  Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας σε τμήμα των λεκανών του υδατορέματος Βυσινιάς (ΚΑ 110503) σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Δήμου Καστοριάς της Π.Ε. Καστοριάς
4.                  Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτηση του έργου: «Εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας σε τμήμα της λεκάνης του υδατορέματος Ξηροποτάμου (Κ.Α.11.05.07) στην περιοχή του Δήμου Καστοριάς της Π.Ε. Καστοριάς και στην περιοχή του Δήμου Αμυνταίου της Π.Ε. Φλώρινας
5.                  Έγκριση ή μη αποτελέσματος ανοικτής δημοπρασίας του έργου : «Οριοθέτηση – Χωροθέτηση Ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή της Γέφυρας της γέφυρας Μεσοποταμίας (Δ124-Δ128)» Π.Ε Καστοριάς
6.                  Έγκριση Ανάθεσης του έργου: «Αντιπλημμυρική και περιβαλλοντική προστασία ρέματος Κομνηνάδων» Π.Ε Καστοριάς
7.                  Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Οδοποιία Περιφερειακής Οδού Κοτύλης»
8.                  Λήψη απόφασης για την ένσταση της εταιρείας μελετών «Γραφείο Μελετών Συλιανού Ζαχαρόπουλου & Συνεργάτες Ε.Ε.» (δ.τ. «Γενική Μελετών Ε.Ε.») κατά του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού «Εκπόνηση μελετών τοπογραφίας και κτηματολογίου για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας»
9.                  Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών υπηρεσιών και εργασιών του έτους 2014 αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
10.              Έγκριση Δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Όμβρια Πενταβρύσου» ποσού 13.440,00€ με Φ.Π.Α  Π.Ε Καστοριάς
11.              Έγκριση δαπάνης έργου: «Διαμόρφωση – Ανάπλαση Ο.Τ Γ213 – Γ214 Περιοχής Αγίου Νεκταρίου – Α΄ Φάση» Προϋπολογισμός 65.000,00€ Π.Ε Καστοριάς
12.              Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση Εγκαταστάσεων γηπέδου Χιονάτου» Προϋπολογισμού 7.500,00€ Π.Ε Καστοριάς
13.              Έγκριση δαπάνης υλοποίησης διαφόρων έργων Π.Ε Καστοριάς
14.              Έγκριση δαπάνης υλοποίησης των έργων: «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτήματος Βογατσικού – Β΄ Φάση» και «Διάνοιξη Αστικής Οδού στο Κωσταράζι του Δήμου Άργους Ορεστικού» Π.Ε Καστοριάς
15.              Έγκριση δαπάνης εργασιών του έργου: «Οδοποιία Περιφερειακής Οδού Κοτύλης» Συνολικής Δαπάνης 82.563,00€ με Φ.Π.Α Π.Ε Καστοριάς
16.              Έγκριση δαπάνης υλοποίησης έργου: «Αποκατάσταση συστημάτων ύδρευσης Δήμου Νεστορίου» προϋπολογισμού 13.668,60€  Π.Ε Καστοριάς
17.              Έγκριση δαπάνης υλοποίησης έργου: « Αποπεράτωση Κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων Βράχου» προϋπολογισμού 28.890,00€ Π.Ε Καστοριάς 
18.              Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 4/2014
19.              Έγκριση αντικατάστασης  τακτικού μέλους της τριμελούς επιτροπής Διεξαγωγής διαγωνισμών όσο αφορά το έτος 2014 Π.Ε Καστοριάς
20.              Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε ποσού 148.540,00€ προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για το μήνα Ιανουάριο του έτους 2014
21.              Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
22.              Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
23.              Έγκριση δαπάνης  πού αφορά έκτακτα έξοδα από συμμετοχή στις εκθέσεις Philoxenia & Agrotica Π.Δ.Μ
24.              Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας σωλήνων μεταφοράς νερού για την υδροδότηση ποιμνιοστασίων της Τοπικής Κοινότητας Λιβαδερού
25.              Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στα έξοδα μετακίνησης αιμοπεταλιοδοτών στη Θεσσαλονίκη για κατάθεση αιμοπεταλίων σε ειδικά κέντρα Αιμοπεταλιαφαίρεσης
26.               Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας υλικών περίφραξης του προαύλιου χώρου του εξωκκλησίου Αγ. Δημητρίου Τ.Δ Ακρινής
27.              Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας υλικών κατασκευής στεγάστρου για τη στάση των αστικών γραμμών της τοπικής Κοινότητας Πτελεάς
28.              Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση του 7ου Ομαδικού Σχολικου Πρωταθλήματος Σκακιού Κεντροδυτικής Μακεδονίας από τους Σκακιστικούς Ομίλους Πτολεμαίδας «Πτολεμαίος», «Σκακιστάκος» και «Δούρειος Ίππος»
29.              Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση Κύκλου Συζητήσεων για την Ιστορία και τον Πολιτισμό του Πόντου με το Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών Νομού Κοζάνης και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
30.              Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
31.              Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών περιόδου Σεπτεμβρίου 2013 Π.Ε Καστοριάς
32.              Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης «1ος Νυχτερινός urban trail run Καστοριάς» με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Βερνον αντοχή και διάρκεια» Π.Ε Καστοριάς
33.              Έγκριση δαπάνης συνδιοργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων ενόψει του καρναβαλιού της Δημοτικής Κοινότητας Μεσοποταμίας Π.Ε Καστοριάς
34.              Έγκριση Πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
35.              Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και Ορισμός Υπολόγου Π.Ε Γρεβενών
36.              Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  - Π.Ε Κοζάνης
37.              Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  - Π.Ε Κοζάνης
38.              Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  - Π.Ε Κοζάνης
39.              Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε. Καστοριάς στον δικηγόρο Καστοριάς κ. Βασίλειο Μοσχάκη
40.               Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε. Θεσσαλονίκης στον δικηγόρο Καστοριάς κ. Ιωάννη Πάκα
41.              Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε. Καστοριάς στον δικηγόρο Καστοριάς κ. Λαουμτζή Αλέξανδρο
42.              Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε. Καστοριάς στον δικηγόρο Καστοριάς κ. Βασίλειο Μοσχάκη

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.
  
Γεώργιος K. Δακής
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια γίνονται για ενημέρωση των αναγνωστών μας. Η ευθύνη των σχολίων, αστική και ποινική, βαρύνει τους σχολιαστές.