Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013

Άρση της προσωρινής απαγόρευσης πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίαςΥποβάλλαμε προς τον ΔΣΘ τις ακόλουθες προτάσεις σχετικά με το φλέγον ζήτημα της άρσης της προσωρινής -μέχρι 31.12.2013- απαγόρευσης πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας.

«Πληροφορούμαστε μέσω του Τύπου ότι οι εξωτερικοί δανειστές μας πιέζουν την κυβέρνηση προς την κατεύθυνση της άρσης της προσωρινής -μέχρι 31.12.2013- απαγόρευσης πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας, μέτρο που πρωτοεφαρμόστηκε το 2008 δια του άρθρου 5 του Ν. 3714/2008 (ΦΕΚ Α’ 231/7.11.2008) κι έκτοτε, με ελάχιστες τροποποιήσεις. ανανεωνόταν συνεχώς κάθε χρόνο, με τελευταία ρύθμιση αυτή της από 18.12.2012 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 246/18.12.2012). Ο αρμόδιος δε υπουργός κ. Χατζηδάκης δεσμεύτηκε  δια του Τύπου ότι θα εισάγει προς διαβούλευση στη Βουλή των Ελλήνων νομοσχέδιο που θα αντιμετωπίζει το φλέγον τούτο ζήτημα μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.
Η θέση μας είναι αυτονόητη υπέρ της διατήρησης της ισχύος της σχετικής απαγόρευσης, λαμβανομένης υπόψη και της συνταγματικής επιταγής για προστασία της περιουσίας των πολιτών από την Πολιτεία. Σαν εναλλακτική λύση προς το σκοπό της προστασίας της πρώτης κατοικίας και με δεδομένα, αφενός μεν την ανάγκη λήψης μέτρων που θα αντιμετωπίσουν το οξύτατο αυτό πρόβλημα, αφετέρου δε την ισχυρή πιθανότητα οι -αδυνατούντες να καταβάλλουν τις οφειλές του προς τις Τράπεζες- πολίτες να απολέσουν την κυριότητα της πρώτης κατοικίας τους με την έκδοση διαταγών πληρωμής σε βάρος τους από τις τελευταίες και την άμεση εκτέλεση αυτών εντός τριών ημερών από την επίδοσή τους, προτείνουμε:
α) αναφορικά με την προστασία των πολιτών κατά των τρεχουσών διαδικασιών εκτέλεσης, την προσωρινή αναστολή εκτέλεσης των ήδη εκδοθεισών από το 2010 και μέχρι σήμερα, κατόπιν αιτήσεως των Τραπεζών και των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, διαταγών πληρωμής με βάση τραπεζικά προϊόντα (δάνεια, αλληλόχρεους, πιστωτικές κάρτες κτλ), επικουρικά δε την πρόβλεψη για προστασία της οικογενειακής στέγης των αποδεδειγμένα οικονομικά αδυνάτων (ανέργων, πολυτέκνων, αναξιοπαθούντων κτλ) και
β) αναφορικά με την προστασία των επικείμενων μελλοντικά διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, την προσωρινή άρση του δικαιώματος των Τραπεζών και των Τραπεζικών Ιδρυμάτων προς έκδοση διαταγών πληρωμής με βάση τραπεζικά προϊόντα (δάνεια, αλληλόχρεους, πιστωτικές κάρτες κτλ) με αφετηρία την 01-01-2014.
Με τις προτεινόμενες λύσεις, αφενός μεν δεν απαγορεύεται στις Τράπεζες η δικαστική διεκδίκηση των απαιτήσεών τους με τα νόμιμα ένδικα μέσα (λχ με τακτικές αγωγές), διάκριση που θα ήταν ασφαλώς συνταγματικά ανεπίτρεπτη, αφετέρου δε προστατεύεται, έστω και προσωρινά, η πρώτη κατοικία των πολιτών, καθότι οι τελευταίοι θα έχουν χρόνο να οργανώσουν την αντίκρουση τους κατά της Τράπεζας μέχρι την οριζόμενη εκάστοτε δικάσιμο, κάτι που δεν συμβαίνει στην περίπτωση της διαταγής πληρωμής, της οποίας η συνταγματικότητα ως διαδικασίας ούτως ή άλλως κρίνεται συζητήσιμη για γνωστούς ήδη λόγους (παράβαση της αρχής της προηγούμενης ακροάσεως του οφειλέτη, ισότητας των όπλων κα). Η ισχύς των προτεινόμενων προσωρινών απαγορεύσεων προτείνουμε να διαρκέσει μέχρι την οριστική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και όσο διαρκεί η επιβολή όλων των έκτακτων επιβαρύνσεων των πολιτών. Να αιτιολογηθεί δε ως αναγκαία προς αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, όπως αιτιολογείται πληθώρα νόμων ή Πράξεων επιβολής φόρων και τελών (λχ άρθρο 31 Ν. 3986/2011 και ΠΟΛ 1167/2.8.2011 περί επιβολής τέλους επιτηδεύματος, καθώς και άρθρο 53 παρ. 1 Ν. 4021/2011 και της ΠΟΛ 1211/2011 περί επιβολής ΕΕΤΗΔΕ)».

Στυλιανού Δ. Μαυρίδη
Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω,
Διδάκτορα Νομικής ΑΠΘ.
Πολιτευτή ΠΕ Φλώρινας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια γίνονται για ενημέρωση των αναγνωστών μας. Η ευθύνη των σχολίων, αστική και ποινική, βαρύνει τους σχολιαστές.