Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

Ένταξη τριτέκνων στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων έτους 2012

Στις 30 Μαρτίου λήγει η προθεσμία μέσα στην οποία οι τρίτεκνοι, που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων του έτους 2012, θα πρέπει να καταθέσουν στον Σύλλογο τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του δικαιούχου για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

2.Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 για τη συμμετοχή του δικαιούχου στο πρόγραμμα μέσω ενός μόνο φορέα ,επικυρωμένη.
3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου , ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου και των δυο συζύγων, επικυρωμένες.
4.Πρόσφατο πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
5. Θεωρημένο αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού της Εφορίας. Σε περίπτωση μη παραλαβής του τελευταίου εκκαθαριστικού ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης που παρελήφθη από τη Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης απαιτείται υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ.
6. Έγγραφα από Κρατικούς φορείς Υγείας σε περίπτωση που μέλος της οικογένειας θεωρείται προστατευόμενο και πέραν τον προβλεπομένων ηλικιών (αναπηρία, ανίατη νόσος. Το ανώτερο εισόδημα κατά περίπτωση για ένταξη στο πρόγραμμα κλιμακώνεται όπως φαίνεται παρακάτω:
Ατομικό εισόδημα =12000 Ευρώ, Σύζυγος =15600 Ευρώ, 1ο Παιδί = 19200 Ευρώ, 2ο Παιδί =22800 Ευρώ, 3ο Παιδί = 27600 Ευρώ 
Επιπλέον το εισόδημα των 12000 Ευρώ προσαυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ή δυσίατα νοσήματα. Επίσης το εισόδημα των 12000 Ευρώ προσαυξάνεται κατά 40% σε περίπτωση μή ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.
Αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται στο ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ -ΜΠΟΥΑΤ στο πάρκο του Σιδηροδρομικού Σταθμού κατά τις ώρες (6-8 το απόγευμα),  τις ημέρες:  Δευτέρα 12-3-2011, Τρίτη 13-3-2011,  Τετάρτη 14-3-2012,   Δευτέρα 19-3-2012, Τρίτη 20-3-2012,  Τετάρτη 21-3-2012,  Δευτέρα 26-3-2012, Τρίτη 27-3-2012,  Τετάρτη 28-3-2012.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Λάζαρος Κοκαρόπουλος                             Μαίρη Δανηϊλίδου
Ανακοίνωση Συλλόγου Τριτέκνων Νομού Φλώρινας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια γίνονται για ενημέρωση των αναγνωστών μας. Η ευθύνη των σχολίων, αστική και ποινική, βαρύνει τους σχολιαστές.