Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

Επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προς τον Υπουργό Εσωτερικών για τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Κύριε Υπουργέ,
Στο Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β’-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 465/24-2-2012 δημοσιεύτηκε η με αριθμ.:οικ.2/16519/0022/24-2-2012 κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011.
Παρά το ότι καταθέσαμε με το με αριθμ. πρωτ.: 104/30-1-2012 έγγραφό μας αναλυτική πρόταση για τους δικαιούχους του επιδόματος, με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι αποκλείστηκαν κατηγορίες εργαζομένων που ανήκουν στον Κ.Β.Α.Ε., όταν σε υπηρεσίες του Δημοσίου σε ανάλογες ειδικότητες των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού χορηγείται.
Αναλυτικά σας αναφέρουμε:
1.                  Εργατοτεχνίτες εν γένει: Σιδηρουργοί, Υδραυλικοί, Αλουμινάδες, Ηλεκτρολόγοι, Φανοποιοί, Τεχνίτες Συντηρητές, Πρακτικοί Μηχανικοί, Εργάτες Κήπων, Τεχνίτες Κηπουροί-Δενδροκόμοι-Ανθοκηπουροί, οι απασχολούμενοι στην τοποθέτηση Υαλοπινάκων, Εργάτες και Τεχνίτες στη σήμανση των Οδών, Εργάτες και Τεχνίτες Σωληνώσεων και Σιδηροκατασκευών και οι Ηλεκτροσυγκολητές.
2.                  Οικοδομικές εργασίες: Οικοδόμοι, Τεχνίτες Οικοδόμοι, Κτίστες Πέτρας, Καλουπατζήδες, Σοβατζήδες, Κτίστες, Ξυλουργοί, Ελαιοχρωματιστές, Εργάτες οδοποιίας, Εργάτες και Τεχνίτες Ύδρευσης.
3.                  Υγειονομικό προσωπικό: Τραπεζοκόμοι, Βοηθοί Μάγειροι, Μάγειροι, Οικογενειακοί Βοηθοί, Νοσηλευτές, Φυσικοθεραπευτές κ.λπ.
4.                  Το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας.
5.                  Νυχτοφύλακες, Φύλακες-Εργάτες και το Εποπτικό προσωπικό της καθαριότητας.
6.                  Καθαρίστριες-στές των Σχολικών Κτιρίων, των Παιδικών Σταθμών, των Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίων και Γηπέδων.
7.                  Εργάτες και Τεχνίτες που απασχολούνται στους Βιολογικούς καθαρισμούς, τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων.
8.                  Οι Μουσικοί Πνευστών Οργάνων.
9.                  Οι Εργάτες των Δημοτικών Σφαγείων.

10.              Οι Εργάτες Καθαριότητας των Δημοτικών Νεκροταφείων.

11.              Οι Καμαρώτοι-Καμαριέρες και οι Τρίφτες στα Δημοτικά Λουτρά.
12.              Οι Εργάτες και Τεχνίτες Ψεκασμού.
13.              Οι απασχολούμενοι ως Θερμαστές και Λεβητοκαθαριστές.
Κύριε Υπουργέ,
Ο αποκλεισμός των εργαζομένων αυτών από την χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας δημιουργεί άνιση και άδικη μεταχείριση των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού που ανήκουν κατά κύριο λόγο στις κατηγορίες Υ.Ε. και Δ.Ε. και οι οποίοι είδαν με το Ν.4024/2011 τις αποδοχές τους να περικόπτονται κατά 50% και να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες.
Η άμεση παρέμβασή σας για την τροποποίηση της κοινής Υπουργικής Απόφασης θα αποτρέψει ένταση και κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
        Ο Πρόεδρος                                                                       Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
Θέμης Μπαλασόπουλος                                                                 Γιάννης Τσούνης
Αθήνα, 5 Μαρτίου 2012
Επιστολή Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια γίνονται για ενημέρωση των αναγνωστών μας. Η ευθύνη των σχολίων, αστική και ποινική, βαρύνει τους σχολιαστές.